MySql Error : [Your password has expired. To log in you must change it using a client that supports expired passwords.]MySql Error : [Your password has expired. To log in you must change it using a client that supports expired passwords.]
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT page_properties.property, value FROM page_properties LEFT JOIN page_properties_values ON page_properties.property=page_properties_values.property AND database_id='1'
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT enabled_modules FROM user1 U JOIN group1 ON group1.id = U.group1_id WHERE U.id=2MySql Error : [Your password has expired. To log in you must change it using a client that supports expired passwords.]
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT component_id FROM db_database WHERE id_site='1' AND language='CZ'MySql Error : [Your password has expired. To log in you must change it using a client that supports expired passwords.]
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT db_document_type_id FROM db_document WHERE id=''MySql Error : [Your password has expired. To log in you must change it using a client that supports expired passwords.]
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT name FROM db_document_type WHERE id=''
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT ID, ZoneID, Url, NewWindow, Width, Height, FileName FROM baner B WHERE ( ( ( IsDateRestrict = 1 AND TimeStart <= CURDATE() AND TimeTo >= CURDATE() ) OR IsDateRestrict = 0 ) AND ( ( IsTimeRestrict = 1 AND TimeFromDay <= CURTIME() AND TimeToDay >= CURTIME() ) OR IsTimeRestrict = 0 ) ) AND ( ( ( Mon = 1 AND DAYOFWEEK(NOW()) = 2 ) OR ( Tues = 1 AND DAYOFWEEK(NOW()) = 3 ) OR ( Wednes = 1 AND DAYOFWEEK(NOW()) = 4 ) OR ( Thurs = 1 AND DAYOFWEEK(NOW()) = 5 ) OR ( Fri = 1 AND DAYOFWEEK(NOW()) = 6 ) OR ( Satur = 1 AND DAYOFWEEK(NOW()) = 0 ) OR ( Sun = 1 AND DAYOFWEEK(NOW()) = 1 ) ) OR ( Mon = 0 AND Tues = 0 AND Wednes = 0 AND Thurs = 0 AND Fri = 0 AND Satur = 0 AND Sun = 0 ) ) AND ( ID_Site = 0 OR ID_Site = 1 ) AND ( ( EXISTS ( SELECT * FROM baner_query_string BQS WHERE BQS.ID_baner = B.ID AND INSTR('',BQS.QueryString) AND LENGTH('')>0 ) OR NOT EXISTS ( SELECT * FROM baner_query_string BQS WHERE BQS.ID_baner = B.ID ) ) ) AND Active = 1
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT dd.Name,dd.id FROM db_document dd JOIN db_document dd_parent ON dd_parent.id = dd.db_document_id WHERE dd_parent.id =401153047 AND dd.name IS NOT NULL ORDER BY dd.doc_order MySql Error : [Your password has expired. To log in you must change it using a client that supports expired passwords.]
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT user1_id FROM group1_has_user1 WHERE group1_id='1'MySql Error : [Your password has expired. To log in you must change it using a client that supports expired passwords.]
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT MAX(db_group1_has_db_document.acl_read) FROM (((db_group1_has_db_document LEFT JOIN group1 ON db_group1_has_db_document.group1_id=group1.id) LEFT JOIN user1 ON group1.id=user1.group1_id) ) WHERE user1.id='2' AND db_group1_has_db_document.db_document_id='401153057' union all SELECT MAX( db_group1_has_db_document.acl_read ) FROM db_group1_has_db_document LEFT JOIN group1 ON db_group1_has_db_document.group1_id = group1.id LEFT JOIN group1_has_user1 ON group1.id = group1_has_user1.group1_id LEFT JOIN user1 ON group1_has_user1.user1_id = user1.id WHERE user1.id = '2' AND db_group1_has_db_document.db_document_id = '401153057'
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT dd.Name,dd.id FROM db_document dd JOIN db_document dd_parent ON dd_parent.id = dd.db_document_id WHERE dd_parent.id =401153048 AND dd.name IS NOT NULL ORDER BY dd.doc_order MySql Error : [Your password has expired. To log in you must change it using a client that supports expired passwords.]
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT MAX(db_group1_has_db_document.acl_read) FROM (((db_group1_has_db_document LEFT JOIN group1 ON db_group1_has_db_document.group1_id=group1.id) LEFT JOIN user1 ON group1.id=user1.group1_id) ) WHERE user1.id='2' AND db_group1_has_db_document.db_document_id='401153058' union all SELECT MAX( db_group1_has_db_document.acl_read ) FROM db_group1_has_db_document LEFT JOIN group1 ON db_group1_has_db_document.group1_id = group1.id LEFT JOIN group1_has_user1 ON group1.id = group1_has_user1.group1_id LEFT JOIN user1 ON group1_has_user1.user1_id = user1.id WHERE user1.id = '2' AND db_group1_has_db_document.db_document_id = '401153058'
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT dd.Name,dd.id FROM db_document dd JOIN db_document dd_parent ON dd_parent.id = dd.db_document_id WHERE dd_parent.id =401153049 AND dd.name IS NOT NULL ORDER BY dd.doc_order MySql Error : [Your password has expired. To log in you must change it using a client that supports expired passwords.]
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT MAX(db_group1_has_db_document.acl_read) FROM (((db_group1_has_db_document LEFT JOIN group1 ON db_group1_has_db_document.group1_id=group1.id) LEFT JOIN user1 ON group1.id=user1.group1_id) ) WHERE user1.id='2' AND db_group1_has_db_document.db_document_id='401153059' union all SELECT MAX( db_group1_has_db_document.acl_read ) FROM db_group1_has_db_document LEFT JOIN group1 ON db_group1_has_db_document.group1_id = group1.id LEFT JOIN group1_has_user1 ON group1.id = group1_has_user1.group1_id LEFT JOIN user1 ON group1_has_user1.user1_id = user1.id WHERE user1.id = '2' AND db_group1_has_db_document.db_document_id = '401153059'MySql Error : [Your password has expired. To log in you must change it using a client that supports expired passwords.]
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT link FROM db_document WHERE db_document_type_id=3 and name='NewsRootFolder' AND db_database_component_id = 1
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT COUNT(*) as cnt FROM ( SELECT dd.content as Popis, dd.id , dd.name as Name, DATE_FORMAT(dd.date,'%d.%m.%Y %k:%i') as Datum FROM db_document dd JOIN db_document dd_parent ON dd_parent.id = dd.db_document_id WHERE dd_parent.id = AND dd.name IS NOT NULL ORDER BY dd.id DESC )SubT
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT dd.content as Popis, dd.id , dd.name as Name, DATE_FORMAT(dd.date,'%d.%m.%Y %k:%i') as Datum FROM db_document dd JOIN db_document dd_parent ON dd_parent.id = dd.db_document_id WHERE dd_parent.id = AND dd.name IS NOT NULL ORDER BY dd.id DESC LIMIT 0, 2 MySql Error : [Your password has expired. To log in you must change it using a client that supports expired passwords.]
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT link FROM db_document WHERE db_document_type_id=3 and name='NewsRootFolder' AND db_database_component_id = 1
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT COUNT(*) as cnt FROM ( SELECT dd.content as Popis, dd.id , dd.name as Name, DATE_FORMAT(dd.date,'%d.%m.%Y %k:%i') as Datum FROM db_document dd JOIN db_document dd_parent ON dd_parent.id = dd.db_document_id WHERE dd_parent.id = AND dd.name IS NOT NULL ORDER BY dd.id DESC )SubT
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT dd.content as Popis, dd.id , dd.name as Name, DATE_FORMAT(dd.date,'%d.%m.%Y %k:%i') as Datum FROM db_document dd JOIN db_document dd_parent ON dd_parent.id = dd.db_document_id WHERE dd_parent.id = AND dd.name IS NOT NULL ORDER BY dd.id DESC LIMIT 2, 2
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : select * FROM phpap_dat_kestazeni
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT * FROM phpap_dat_upozorneni WHERE idl = 11
VSTUP DO INTRANETU ŠKOLY:
ESMA
CZ EN ES RU


Student Lektor
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

BBA

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY

přihláška ke studiu lektoři předměty

Obsah není přístupný

Na tento článek nemáte oprávnění!
VÍCE

MBA pro ekonomy

MBA PROGRAMY

přihláška ke studiu lektoři předměty

Obsah není přístupný

Na tento článek nemáte oprávnění!
VÍCE

MBA pro neekonomy

MBA PROGRAMY

přihláška ke studiu lektoři předměty

Obsah není přístupný

Na tento článek nemáte oprávnění!
VÍCE

AKTUÁLNĚ

VÍCE...

JAZYKOVÝ PŘEKLADAČCMI Institut © 2011 PODMÍNKY UŽITÍ STRÁNEK

DESIGNED BY